• VN
 • EN
 • ARTICLE


  550 - BINH DUONG OVERPASS USING BUILDING INFORMATIONG MODELING
  MSc. Huynh Xuan Tin, MSc. Nguyen Quoc Chuong, BScVo Phu Toan
  BSc. Do Minh Truyen, BScNguyen Truong Giang, BScNguyen Xuan Viet

  BScNguyen Truong Giang, BScNguyen Xuan Viet, MSc. Huynh Xuan Tin

  TS. Ngô Thanh Thủy, Ths. Huỳnh Xuân Tín,
  Ks. Đỗ Minh Truyền, Nguyễn Văn Lộc, Ths. Lê Xuân Bắc

  Th.s Huỳnh Xuân Tín, TS. Ngô Thanh Thủy
  PGS.TS. Nguyễn Minh Long

  Ph.D. Ngo Thanh Thuy, BScDo Minh Truyen, MSc. Huynh Xuan Tin

  MSc. Tin Huynh, BScTruc Nguyen, MSc. Quang Tran, Ph.D. Thuy Ngo

  Ph.D. Thanh Thuy Ngo, MSc. Quoc Chuong Nguyen, BScMinh Truyen Do, 
  BScTruong Giang Nguyen, BScXuan Viet Nguyen, MSc. Xuan Tin Huynh

  TS. Ngô Thanh Thủy, Ks. Đỗ Minh Truyền, 
  Ks. Nguyễn Trường Giang, Ks. Nguyễn Xuân Việt, Ths. Huỳnh Xuân Tín,

  MSc. Tin Huynh, BScTruc Nguyen, MSc. Quang Tran, Ph.D. Thuy Ngo, BSc. Truyen Do

  TS. Ngô Thanh Thủy, Th. Nguyễn Quốc Chương, Ks. Đỗ Minh Truyền, 
  Ks. Bùi Hoàng Đạt, Ths. Huỳnh Xuân Tín,

  V7COMPANY

  Author & Editor

  The world changes so fast that you can't guess ***********************************************

  0 comments:

  Post a Comment